GDPR a jaké přinese změny do ordinací lékařů?

GDPR je evropské nařízení o ochraně osobních údajů, které začne platit už 25. května 2018. Představuje revoluční změnu v ochraně a přístupu k osobním údajům, přináší s sebou restrikce a rizika vysokých pokut. Ve zdravotnické oblasti se bude doplňovat a místy křížit s platnými pravidly o lékařské mlčenlivosti, vedení zdravotnické dokumentace, zajištění návaznosti péče, vykazování a povinných hlášeních. Na semináři se dozvíte, jak lze GDPR zvládnout v malé či střední lékařské praxi, jak řešit případné stížnosti a jak komunikovat s dozorovým úřadem, abyste úspěšně předešli všem rizikům bez zbytečných nákladů a stresu.

Lektorem bude JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., který se více než patnáct let věnuje medicínskému právu a ochraně osobních údajů ve zdravotnictví. 

Semináře jsou pořádány dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Účastníci obdrží potvrzení o účasti a kredity v rámci celoživotního vzdělávání lékařů.

Termíny seminářů

Program semináře

GDPR a jaké přinese změny do ordinací lékařů?

GDPR je nové nařízení o ochraně osobních údajů, které začne platit už 25. května 2018 a představuje revoluční změnu v ochraně a přístupu k osobním údajům. Nová směrnice s sebou přináší nejen restrikce, ale také velké pokuty při jejím porušování.

Problematikou GDPR Vás provede JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., uznávaný expert na zdravotnické právo.

Registrace
občerstvení

Odborný program:

  • Co je obecné nařízení GDPR – definice, základní informace, výklad pojmů, sankční systém
  • Zásady a principy GDPR ve zdravotnictví
  • přestávka a občerstvení
  • Oblasti aplikace GDPR – rizika a hrozby, konkrétní případy z praxe
  • Připravenost na ochranu dat – další kroky a praktické rady
  • Diskuze

Kurz je pořádán dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Účastníci obdrží potvrzení o účasti a kredity v rámci celoživotního vzdělávání lékařů.

Registrace

Seminář*

Souhlasím se shromažďováním, zpracováním a uchováním svých osobních údajů pořádající agenturou v souvislosti s mou účastí na semináři dle zákona č. 101/2000 Sb.

* povinná pole